Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu - SES 2024

Sürdürülebilir eğitim, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için bireyleri bilinçlendirmeyi ve yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışıdır. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu yaklaşım, bireylerin ve toplumların doğal kaynakları koruma, sosyal adaleti sağlama, ekonomik refahı artırma ve küresel sorunlara çözüm bulma konularında bilinçlenmesini ve eyleme geçmesini hedefler.

Dünyamızda sürdürülebilir eğitimin uygulanmasında ortak bir anlayış ve farkındalık eksikliğinin olması, öğretmen eğitimi, yeni öğretim materyalleri, saha gezileri gibi ek kaynaklar da gerektirmesi ve geleneksel eğitim sistemlerini benimsemiş okulların değişime karşı dirençli olabilmesi sürdürülebilir eğitim uygulamalarının nitelikli ve yaygın bir şekilde uygulanmasının önüne geçmektedir.

Bu amaçla her yıl geleneksel olarak farklı bir temayla düzenleyeceğimiz Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, eğitim alanında sürdürülebilirlik konusunu ele alan ve bu alanda farkındalık yaratmayı, bilgi paylaşımını ve iş birliğini teşvik eden bir oluşumdur. Alanında uzman akademisyenler, eğitimciler, uzmanlar, politika yapıcılar ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirir.

Eğitim sistemlerinin ve pratiklerinin daha çevre dostu, toplumsal açıdan adil ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirilmesine katkıda bulunacağımız SES 2024’te (Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu) siz de bugünkü eğitim sistemlerinin dönüşmesine ve sürdürülebilirlik ilkelerinin entegre edilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu ile
Eğitimi Dönüştür, Geleceği Şekillendir!