İyi Bir Eğitim Platformu

İyi Bir Eğitim Platformu, Türkiye’deki eğitim kalitesini çağın gerektirdiği şekilde yükseltmek; ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, 21. yüzyıl toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmiş, sosyal, sanatsal duyarlılıkları yüksek, teknoloji kullanan, üretken, en az bir yabancı dili iyi bilen, Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kültürünü içselleştirmiş, insana, topluma, doğaya saygılı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Ülkemizin eğitimde dünya standartlarına erişmesi için eğitimin tüm bileşenleriyle ilgili sorunlara kalıcı çözümler üretmek; sürdürülebilir bir eğitim için sorumlu, sorgulayan, açık düşünceli bireylerin yetişebilmesi hedefiyle her yıl farklı bir temayla düzenlenecek Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumlarını organize eder.

İyi Eğitim Güçlü Gelecek!